Konferenser


Tidningar & Böcker

Vi ordnar kostnadseffektiva konferenser, möten, event

Bankettsalen på Elite hotel i Göteborg har vi hyrt. 

Frukostmöte för en mindre skara i Stockholm.

Vi har stor erfarenhet av att arrangera konferenser. Både med och utan utställare.


Vi har gjort allt från mindre tillställningar som frukostpresentationer för 30 personer till heldagskonferenser för 250 personer.


Vi har samarbeten med olika konferensanläggningar i Stockholm.


Vi sätter ihop ett program, tar fram och föreslår föreläsare, skickar ut inbjudningar och har system för bokning. Vi bokar lokal (har stor erfarenhet från Stockholm, Göteborg och Malmö), dokumenterar på video och foto, står för mentorskapet, tar fram sponsrade goodie-bags, dokumentation, utvärderingar etc.