Kundtidningar


Tidningar & Böcker

Kundtidningen är motorn

i företagets informationsflöde

Här ser du några exempel på kundtidningar vi gör för Projektforum, Svenska Livräddningssällskapet, Utvägen och B&M System.Tidigare har vi även gjort tidningar för Tetra Pak, Handelsbanken,Tumba Bruk, Carlsberg, Ålandsbanken, Swedbank Luxembourg, Svenska Sjö, Liko Hill-Rom, Styrelseakademien, Pensionsnyheterna, med flera.

Kundtidningar är vår specialitet. Det är grunden i vår verksamhet.


Vi gör kundtidningar för företag, medlemstidningar till föreningar eller personaltidningar och interntidningar.


Genom att komma ut med information kontinuerligt får man maskineriet i informationshjulet att snurra.


Artiklarna från kundtidningen kan sedan läggas in i en artikelbank på hemsidan eller bli case-blad eller informationsblad. På så vis håller du informationen ständigt levande och aktuell.