Nyhetsbrev


Tidningar & Böcker

Nyhetsbrev via mejl

Billigt, effektivt, snabba svar

Vi arbetar med mejlade nyhetsbrev för några av våra kunder.


Har du ett adressregister med mejladresser så är nyhetsbrev ett mycket kostnads-effektivt sätt att marknadsföra dina tjänster och produkter.


Du kan använda nyhetsbrev till interaktiva och mer förklarande presentationer än ett vanligt utskick. När du klickar på olika ord eller länkar kommer du till en landningssida där ämnet fördjupas, till ett formulär, en video eller en graf där du presenterar det du vill berätta.


Utvägen här intill gör kampanjer med jämna mellanrum, anpassade efter säsongen.


Medicinföretaget ViTri skickar kontinuerligt ut ett nyhetsbrev med det senaste som har hänt i deras värld.


Dessa brev skickas direkt från ett vanligt mejlsystem. Det finns också smarta mejlsystem där du ser vad mottagaren klickar på, vilka de är etc. Systemet gör att du kan selektera dina adresser, göra utskick med bättre träffsäkerhet och få ut värdefulla data. Nyhetsbrevet blir en del i ditt CRM-system.


Antingen skriver du innehållet själv eller låter oss göra det. Det behöver inte kosta mycket. Dessa brev kostade 2–4 000 kr/st.